Email : info@dekstichting.nl

Draagt jonge makers een warm hart toe

Beeldende kunst is verbonden met ‘s-Hertogenbosch, zij het veelal via oude meesters er is nog maar een klein podium voor de kunstenaars van morgen. Wij willen de makers die op dit moment sterk in hun praktijk staan, een podium bieden om te tonen.

Residentie
We organiseren inmiddels al vier jaar een residentie voor beeldende kunst achter in de voormalige keuken van cafe de Rooie Haen.
Toen we begonnen met de residentie genaamd AIR de Rooie Haen eind 2019 in de binnenstad van Den Bosch hadden we een acute visie, van de korte termijn. We wilden iets laten gebeuren in de ruimte die ons geboden werd en zien waar het op uit zou draaien. Ondertussen hebben we die acute visie en geestdrift ondergebracht in een stichting en zijn we klaar voor een meer structurele blik m.b.t. organisatie, programmering en samenwerkingen.
Met de residentie vullen wij een lacune in het culturele makers veld van Den Bosch. Vanuit die gedachten hebben we gekeken waar vanuit ons als startende makers nog meer behoefte aan is. Tijdens het uitzetten van de eerste lijnen voor dit project liepen we tegen een hoog oplopende begroting aan, omdat wij bij het opzetten van DeK stichting besloten hebben dat al onze projecten alleen doorgang kunnen krijgen mits iedereen volgens de fair practice code betaald krijgt.

DeK Expo 2023

DeK Expo 2023
In mei 2023 werden de volgende acht kunstenaars getoond in de Bossche binnenstad
Hou de agenda in de gaten voor de volgende editie!


Jesse Fischer
Cas van Deurssen
Ema Vanekova
Frank Willems
Pjotr van Leeuwen
Marit Biemans
Nikki Nordmann
Jos Merkx

Foto’s door Ben Nienhuis - www.bwcpictures.nl

Agenda

Foto Remy Neumann

ARTIST IN RESIDENCE

Remy Neumann
‘s-Hertogenbosch

Datum nog onbekend

Foto Geoffrey van Dijk

ARTIST IN RESIDENCE

Geoffrey van Dijk
‘s-Hertogenbosch

Datum nog onbekend

Foto Mike Dings

ARTIST IN RESIDENCE

Mike Dings
‘s-Hertogenbosch

Datum nog onbekend

Kontakt

email info@dekstichting.nl

Volg DeK
Volg AiR de Rooie Haen