Email : info@dekstichting.nl

Draagt jonge makers een warm hart toe

Beeldende kunst is verbonden met ‘s-Hertogenbosch, zij het veelal via oude meesters er is nog maar een klein podium voor de kunstenaars van morgen. Wij willen de makers die op dit moment sterk in hun praktijk staan, een podium bieden om te tonen.

19.5 - 21.5
DeK expo

We danken allen die ons is komen bezoeken tijdens de DeK Expo!

Houd deze site in de gaten voor de foto's en nabeschouwing.

Of kijk op onze Insta!

Met dank aan
Nikki Nordmann
Nikki is een fotograaf en collage kunstenaar die ons is opgevallen door zijn lange loopbaan in kunst, in het street art circuit en is artistiek sterk en actief bezig. De organisatie heeft Nikki gekozen vanwege zijn sterke beeldtaal in zowel de collages die hij maakt als de foto’s die hij schiet. De organisatie vindt de combinatie van geënsceneerde fotografie met digitale en analoge collagetechnieken een sterke stap in Nikki zijn ontwikkeling als kunstenaar en ziet vooral ook een nieuw soort resident met een andere interactie met het publiek en een ander eindresultaat dan de voorgaande schilders.
Ema Vanekova
Ema is in 2020 afgestudeerd aan het AKV St. Joost in ‘s-Hertogenbosch. De organisatie heeft Ema gekozen voor haar ontwikkelde stijl en ontwikkeling in thematiek. Ema heeft een duidelijke modus operandi om tot beeld te komen. Hiervoor kijkt zij naar haar relatie met traditie en identiteit. Ema laat in haar praktijk zien duidelijk te hebben waar ze heen wilt en ook te weten hoe ze daar kan komen. Daarnaast was Ema toen we haar benaderde zelf erg actief bezig met haar Galerie/kunstruimte De Blauwe Dwaas in Tilburg. Dit laat de organisatie zien dat we met een gedreven kunstenaar te maken hebben die zich in de breedte bezighoudt met de kunsten.
Frank Willems
Frank is al sinds 2015 actief als professioneel kunstenaar en zijn herkenbare werk is op veel openbare plekken zichtbaar, zowel in Den Bosch als internationaal. De organisatie heeft Frank gekozen omdat, hij een duidelijke vaste stijl heeft waarin hij toch nog weet te experimenten met materiaal, driedimensionaal, vaak wisselt van drager en nog steeds een ontwikkeling doormaakt op het gebied van taal en beeld. Daarnaast heeft Frank zijn weg gevonden aan de meer zakelijke kant van zijn praktijk en zien we een professionele, gedreven maker die zijn werk en persoon aan de man weet te krijgen.
Cas van Deurssen
Cas van Deurssen is in 2020 afgestudeerd aan het Minerva , heeft de Bongers Beuningen prijs gewonnen en heeft in 2022 het Mondriaan Fonds kunstenaarsstart toegewezen gekregen. De organisatie heeft Cas gekozen vanwege zijn sterke beeldtaal en krachtige werken. Cas werkt zijn interesse en fascinatie op een expressieve manier uit op grote doeken met vele lagen van symboliek en anderen beeldtaal. Wat de organisatie vooral opvalt is de zorgvuldigheid waarmee de abstracte beelden worden geconstrueerd. Zijn doeken ogen wellicht rommelig, maar bij een betere analyse van een aantal werken van Cas is goed te zien dat de doeken opgebouwd zijn uit lagen van soms terugkerende patronen, interesses of technieken.
Jos Merkx
Jos is in 2019 afgestudeerd aan het AKV St. Joost in Den Bosch en is een van de oprichters van de stichting en residentie. Jos laat in zijn praktijk zien grip te hebben op wat portretteren is en hoe schildertechnieken gehanteerd dienen te worden. Jos neemt niet de positie in van een portretschilder, Jos onderzoekt eerder wat het vastleggen van identiteit is, wat portretteren hierin betekend, los van het portret houdt Jos zich bezig met het vastleggen van situaties, scenes en gemoedstoestanden. Middels illustratieve, realistische en abstracte elementen bouwt Jos aan een schilderij dat meestal op het intieme en intense afstevent. Jos heeft als enige resident zijn werkperiode verlengt met 2 weken.
Pjotr van Leeuwen
Pjotr is in 2019 afgestudeerd aan het AKV St. Joost in Den Bosch en heeft daarbij de Sint Lucasprijs gewonnen en is een van de oprichters van de stichting en residentie. Pjotr houdt zich bezig in het veld tussen titel en werk, betekenis en estheticisme, groot en klein en in deze wisselende verhoudingen onderzoekt hij het alledaagse tot het sublieme. Zijn werk heeft een geprofileerde stijl die hem meteen herkenbaar maakt en altijd de interesse van de kijker bezighoudt met lagen en detail in de werken, zowel in de verf als in de titels. Ook is zijn constant groeiende professionaliteit en investering in zijn praktijk aan iedere kant een maatstaf van zijn toewijding.
Jesse Fischer
Jesse is in 2020 afgestudeerd aan het AKV St. Joost in Den Bosch en heeft onder andere een solo expositie gehad in het NoordBrabants Museum in het programma Brabantse Nieuwe, we hebben hem gekozen om zijn actieve makerschap en artistieke zeggingskracht. Jesse laat volgens de organisatie een duidelijke 3 hoeks verhouding zien tussen zijn opvattingen over de wereld, zijn snelle losse tekentechnieken en zijn technisch ontwikkelde en gelaagde schildertechniek. Het resultaat, robuust ogende schilderijen die veelal scenes afbeelden in geheel eigen stijl.
Marit Biemans
Marit is in 2021 afgestudeerd aan het AKV St. Joost in Den Bosch en is sindsdien actief in Tilburg en Den Bosch met haar praktijk, ze is ons opgevallen door haar unieke werk en persoonlijkheid. Hoewel Marit nog maar net is afgestudeerd wanneer we haar benaderen voor de residentie zien we dat haar werk sterk verbonden is met haar persoonlijkheid, niet per se het uitdiepen van haar afkomst of identiteit, maar een verbeelding van een innerlijk en spiritueel zijn. De organisatie ziet kwaliteit in de uit zorg en arbeid voortgekomen pen/potlood tekeningen, de etsen, borduurwerken en anderen werken. Voor de programmering van de residentie is dit wederom net ander werk dan we eerder hebben getoond en ook een ander werkproces om met de toeschouwers te delen tijdens de residentie.
Residentie
We organiseren inmiddels al vier jaar een residentie voor beeldende kunst achter in de voormalige keuken van cafe de Rooie Haen.
Toen we begonnen met de residentie genaamd AIR de Rooie Haen eind 2019 in de binnenstad van Den Bosch hadden we een acute visie, van de korte termijn. We wilden iets laten gebeuren in de ruimte die ons geboden werd en zien waar het op uit zou draaien. Ondertussen hebben we die acute visie en geestdrift ondergebracht in een stichting en zijn we klaar voor een meer structurele blik m.b.t. organisatie, programmering en samenwerkingen.
Met de residentie vullen wij een lacune in het culturele makers veld van Den Bosch. Vanuit die gedachten hebben we gekeken waar vanuit ons als startende makers nog meer behoefte aan is. Tijdens het uitzetten van de eerste lijnen voor dit project liepen we tegen een hoog oplopende begroting aan, omdat wij bij het opzetten van DeK stichting besloten hebben dat al onze projecten alleen doorgang kunnen krijgen mits iedereen volgens de fair practice code betaald krijgt.

Agenda

Image Project

De DeK expo

Theater Artemis & Pand 18
‘s-Hertogenbosch

19.05 T/M 21.05 2023

Image Project

ARTIST IN RESIDENCE

Remy Neumann
A.I.R. De Rooie Haen
‘s-Hertogenbosch

Datum nog onbekend i.v.m. waterschade

Kontakt

email info@dekstichting.nl

Volg DeK
Volg AiR de Rooie Haen